Nieruchomości

17.05.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza  I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.     1.    Oznaczenie nieruchomości:- działka nr 1717 o...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r. G.6840.3.2023 I N F O R M A C JA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.na sprzedaż nieruchomości położonej w...czytaj więcej

Informacja
05.04.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki nr 672/22 w Bolesławiu....czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
22.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – działka...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
01.03.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...
28.02.2024

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, wywieszone jest ogłoszenie o...czytaj więcej

Informacja
16.02.2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.01.2024

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeńwywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych (komórki lokatorskie) przeznaczonych do oddania w najem na rzecz właścicieli lokali...czytaj więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych...
08.12.2023

Informacja

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest: - wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka 639/3 w Kolonii, - wykaz...czytaj więcej

Informacja
08.11.2023

Informacja

Bolesław, dnia 08.11.2023r. G.6840.4.2023 INFORMACJA o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonegoprzeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 13.10.2023r.na sprzedaż nieruchomości położonej w Podlipiu,stanowiącej własność Gminy Bolesław, I. Data i miejsce...czytaj więcej

Informacja
12.04.2024

Informacja

Bolesław, dnia 12.04.2024r.

G.6840.3.2023

I N F O R M A C JA


o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 12.04.2024r.
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii,
stanowiącej własność Gminy BolesławI. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Bolesławiu w dniu 12.04.2024r.

II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Działka nr 639/3 o pow. 0,0625 ha położona w Kolonii, zapisana w księdze wieczystej nr KR1O/00066859/0.

III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

IV. Cena wywoławcza nieruchomości oraz cena osiągnięta w przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.000,00 zł netto + 23% VAT = 73.800,00 zł brutto.
Cena osiągnięta w przetargu - nie wpłynęła ani jedna oferta.

V. Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Brak nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).


Z-ca Wójta Gminy
/-/ Agata Borkiewicz

Autor:

autor

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: