Urząd Gminy

26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze,...czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar...czytaj więcej

Komunikat
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr...czytaj więcej

Informacja
04.01.2023

Informacja

W związku z potwierdzonym nowym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u drobiu na terenie gminy Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadomienia...czytaj więcej

Informacja
19.04.2022

Komunikat - szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa  małopolskiego w  dniach  od  25 do 29 kwietnia  2022  r.  zostanie  przeprowadzone  ochronne  szczepienie  lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów...czytaj więcej

Komunikat - szczepienie lisów
23.03.2022

Informacja

NFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY BOLESŁAW Firma TAXUS UL. Sp. z o. o., realizująca na zlecenie Powiatu Olkuskiego zadanie pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania...czytaj więcej

Informacja
25.02.2022

Informacja

W związku z potwierdzonym w dniu 18.02.2022r. przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie województwa małopolskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności...czytaj więcej

Informacja
11.02.2022

Terminy sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,       Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki...czytaj więcej

Terminy sprawozdań dotyczących opłat...
05.01.2022

Informacja

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju oraz pojawiające się nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N...czytaj więcej

Informacja
18.11.2021

Informacja

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji...czytaj więcej

Informacja
29.03.2022

Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław
z dnia 21 marca 2022r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.


Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie tj.:


od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.


należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.


Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki, w wyżej podanym terminie.
Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:
- nie dotykać trucizny gołymi rękami,
- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,
- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,
- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami domowymi,
- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.


Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.
Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.


Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.


Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bolesław

z dnia 21 marca 2022r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
w okresie wiosennym.

Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020
Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie
tj.:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.

należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić
na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki,
w wyżej podanym terminie.

Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją
znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:

- nie dotykać trucizny gołymi rękami,

- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,

- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,

- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami
domowymi,

- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym,
w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.

Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie,
w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na
ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,
spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do
powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bolesław

z dnia 21 marca 2022r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
w okresie wiosennym.

Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020
Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie
tj.:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.

należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić
na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki,
w wyżej podanym terminie.

Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją
znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:

- nie dotykać trucizny gołymi rękami,

- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,

- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,

- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami
domowymi,

- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym,
w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.

Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie,
w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na
ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,
spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do
powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
Autor:

autor

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: