Urząd Gminy

16.04.2024

Komunikat

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie...czytaj więcej

Komunikat
08.11.2023

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Wszyscy zobowiązani...czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ...
31.10.2023

Odstrzał redukcyjny dzików

Na wniosek Wójta Gminy Bolesław, wskazujący na zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, a przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia powodowanego przez zwierzęta łowne, w...czytaj więcej

Odstrzał redukcyjny dzików
18.08.2023

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I USUWANIA CHWASTÓW NA GRUNTACH ROLNYCH

Przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów rolnych o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od...czytaj więcej

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I...
13.07.2023

Informacja

W dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...czytaj więcej

Informacja
06.07.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 1.07.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym, niekomercyjnym, utrzymującym łącznie 141 szt. drobiu zlokalizowanym w miejscowości Dojazdów gmina...czytaj więcej

Informacja
26.05.2023

Informacja

W związku ze stwierdzeniem w dniu 24.05.2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N 1 u ptaków dzikich - mewa śmieszka na terenie miasta Krakowa w dzielnicy Podgórze,...czytaj więcej

Informacja
06.04.2023

Komunikat

KOMUNIKATMAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar...czytaj więcej

Komunikat
08.02.2023

Informacja

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, uchwalony uchwałą nr...czytaj więcej

Informacja
04.01.2023

Informacja

W związku z potwierdzonym nowym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u drobiu na terenie gminy Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadomienia...czytaj więcej

Informacja
29.03.2022

Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bolesław
z dnia 21 marca 2022r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.


Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie tj.:


od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.


należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.


Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki, w wyżej podanym terminie.
Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:
- nie dotykać trucizny gołymi rękami,
- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,
- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,
- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami domowymi,
- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.


Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.
Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.


Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.


Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bolesław

z dnia 21 marca 2022r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
w okresie wiosennym.

Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020
Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie
tj.:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.

należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić
na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki,
w wyżej podanym terminie.

Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją
znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:

- nie dotykać trucizny gołymi rękami,

- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,

- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,

- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami
domowymi,

- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym,
w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.

Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie,
w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na
ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,
spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do
powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bolesław

z dnia 21 marca 2022r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
w okresie wiosennym.

Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/223/2020
Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie
tj.:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.

należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić
na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki,
w wyżej podanym terminie.

Stosowanie preparatów do zwalczania gryzoni powinno być zgodne z instrukcją
znajdującą się na opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności:

- nie dotykać trucizny gołymi rękami,

- podczas rozkładania trucizny nie jeść, nie pić, nie palić,

- po rozłożeniu umyć ręce wodą z mydłem,

- miejsce rozłożenia trucizny zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami
domowymi,

- truciznę przechowywać pod zamknięciem, w miejscu suchym, chłodnym,
w oryginalnym opakowaniu, z dala od środków spożywczych.

Trucizna winna być wyłożona w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie,
w szczególności w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych.
Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na
ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,
spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych,
jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do
powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117
Kodeksu Wykroczeń.
Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: