Polski ŁAD

08.07.2024

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów

W dniu 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła...czytaj więcej

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja...
08.07.2024

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław

W dniu 22.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika -...czytaj więcej

Przebudowa drogi wraz z...
08.07.2024

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław

W dniu 8 maja 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa ulicy Leśnej...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
08.07.2024

Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

W dniu 08.05.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie,...czytaj więcej

Aranżacja wnętrza korytarzy w...
17.06.2024

Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce

W dniu 26.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce”....czytaj więcej

Konserwacja pokrycia dachowego –...
02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”....czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
19.02.2024

Rozświetlamy Polskę

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 1.147.600,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest...czytaj więcej

Rozświetlamy Polskę
19.02.2024

Dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dwa zadania: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości...czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach VIII...
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
02.06.2022

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem


W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma dofinansowanie na dwie ważne i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje:

- budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz – zlewnia P5 - etap Iw kwocie 4 791 981,15 zł,

- przebudowę ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ul. Chmielnej w miejscowości Bolesław w kwocie 4 655 000,00 zł.


Na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej lub wodno-kanalizacyjnej można było otrzymać aż 95% dofinansowania i takie środki gmina otrzyma na wyżej wymienione zadania.


Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków i przyznanie środków, a w szczególności Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi Rady Ministrów, Panu Jackowi Osuchowi - Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Panu Łukaszowi Kmicie - Wojewodzie Małopolskiemu za zrozumienie ogromu potrzeb i wsparcie rozwoju naszej gminy.


Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 3 003 900,00 zł na modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podlipiu oraz Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Na wykonanie tych inwestycji gmina w postepowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę i niebawem rozpoczną się prace remontowe tych dwóch budynków.


***

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Cele Programu Inwestycji Strategicznych to w przede wszystkim pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: