Polski ŁAD

08.07.2024

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów

W dniu 10 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła...czytaj więcej

Restauracja, renowacja i rekonstrukcja...
08.07.2024

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Wyzwolenia w miejscowości Bolesław

W dniu 22.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika -...czytaj więcej

Przebudowa drogi wraz z...
08.07.2024

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław

W dniu 8 maja 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa ulicy Leśnej...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
08.07.2024

Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

W dniu 08.05.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie,...czytaj więcej

Aranżacja wnętrza korytarzy w...
17.06.2024

Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce

W dniu 26.04.2024r. Gmina Bolesław podpisała umowę z wykonawcą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja pokrycia dachowego – gontu drewnianego na zabytkowym dworku w Krzykawce”....czytaj więcej

Konserwacja pokrycia dachowego –...
02.04.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”....czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...
19.02.2024

Rozświetlamy Polskę

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 1.147.600,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest...czytaj więcej

Rozświetlamy Polskę
19.02.2024

Dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Polski Ład

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Bolesław otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na dwa zadania: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości...czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach VIII...
15.01.2024

Ogłoszenie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Ogłoszenie
12.10.2023

Kolejne środki finansowe dla gminy Bolesław

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą...czytaj więcej

Kolejne środki finansowe dla...
28.10.2021

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – Gmina Bolesław ze wsparciem

W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 3 003 900,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podlipiu oraz Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.


Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków i przyznanie środków. Szczególne podziękowanie kieruję do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa rady Ministrów, Pana Jacka Osucha Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego za zrozumienie ogromu potrzeb i wsparcie rozwoju naszej gminy.


Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład środki finansowe niewątpliwie wpłyną na podniesienie komfortu nauki uczniów i wychowanków ZPS w Podlipiu oraz użytkowników Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym, przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, co przełoży się na ochronę środowiska naturalnego oraz zredukowanie kosztów utrzymania tych budynków. To impuls do realizacji zadań tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców gminy, których bez wsparcia z zewnątrz w tak krótkim czasie nie dałoby się zrealizować.


Wójt Gminy Bolesław

Krzysztof Dudziński

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: