Pozostałe

27.09.2023

Najlepsi wędkarze z Pucharem Wójta

W minioną niedzielę na stawie numer trzy w Laskach odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bolesław. Organizatorem zawodów było Gminne Koło PZW nr 119 „Bolesław”, a fundatorem pucharów...czytaj więcej

Najlepsi wędkarze z Pucharem...
27.09.2023

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Oskar Drzewiecki – 11-letni zawodnik UKS Husaria Bolesław oraz Rio Grappling Dąbrowa Górnicza, który w połowie września zdobył złoty medal w Mistrzostwach Świata w Ju-Jitsu, przybył wraz z tatą do...czytaj więcej

SPOTKANIE Z MISTRZEM
20.09.2023

Europejski Dzień bez Samochodu

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu jako organizator komunikacji miejskiej na terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno, podobnie jak w roku ubiegłym angażuje się w Europejski Dzień bez...czytaj więcej

Europejski Dzień bez Samochodu
19.09.2023

Zawody sportowo-pożarnicze

W ubiegłą niedzielę, 17 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie odbył się powiatowy etap zawodów sportowo-pożarniczych, w którym udział wzięły drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu...czytaj więcej

Zawody sportowo-pożarnicze
18.09.2023

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bolesław

16.09.2023r. na stawach w Podlipiu odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bolesław. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskie „Podlipianie”. Zawody o puchar wójta co roku cieszą się dużym zainteresowaniem....czytaj więcej

Zawody wędkarskie o Puchar...
18.09.2023

Mamy złoto - Oskar Drzewiecki został Mistrzem Świata w Ju-Jitsu

Oskar Drzewiecki – utytułowany zawodnik UKS Husaria Bolesław oraz Rio Grappling Dąbrowa Górnicza, trenujący Ju-Jitsu, zdobył Mistrzostwo Świata w zawodach w Podgoricy w Czarnogórze. Młody zawodnik, uczęszczający do Szkoły Podstawowej...czytaj więcej

Mamy złoto - Oskar...
13.09.2023

Zaproszenie Koncert

Proboszcz Parafii pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła ks. Sylwester Kulka oraz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński mają zaszczyt zaprosić na uroczysty koncert, który odbędzie się24 września br. o...czytaj więcej

Zaproszenie Koncert
08.09.2023

STOWARZYSZENIE STRAŻ OCHRONY PRZYRODY od lutego 2022 roku działa w naszej gminie

Straż Ochrony Przyrody to społeczna organizacja powołana w celu propagowania idei ochrony przyrody. Obecnie ma status stowarzyszenia i jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Jego godło to stylizowany...czytaj więcej

STOWARZYSZENIE STRAŻ OCHRONY PRZYRODY...
29.08.2023

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w związku z wystąpieniem przypadków zachorowania na legionelozę w naszym kraju informuje, iż na terenie powiatu olkuskiego prowadzone są działania prewencyjne w celu zminimalizowania...czytaj więcej

Informacja
22.08.2023

SDGLab

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatną konferencję „SDGLab: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”, która odbędzie się już 4 września br. Podczas konferencji...czytaj więcej

SDGLab
08.09.2023

STOWARZYSZENIE STRAŻ OCHRONY PRZYRODY od lutego 2022 roku działa w naszej gminie
Straż Ochrony Przyrody to społeczna organizacja powołana w celu propagowania idei ochrony przyrody. Obecnie ma status stowarzyszenia i jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Jego godło to stylizowany żubr z napisem Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody. Siedziba władz naczelnych stowarzyszenia znajduje się w Jaworze.


Głównym celem działalności Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody jest właściwe zachowanie i wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody.

Do najważniejszych zadań stowarzyszenia należy:

- troska i praktyczne działanie w kierunku zachowania naturalnego środowiska jako wspólnego dobra ludzkości w Polsce,

- podnoszenie i pogłębianie czynnego uczestnictwa w ochronie zasobów naturalnych,

- uświadamianie i popularyzowanie przepisów o ochronie przyrody,

- wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych indywidualnych i zbiorowych,

- realizacja innych zadań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody w Polsce.


Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie patroli na terenie kraju,

- prowadzenie i popieranie badań w dziedzinie ochrony środowiska, ekologii i ekonomiki regionu,

- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami w zakresie ochrony przyrody,

- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami mogącymi wesprzeć krajowe inicjatywy ekologiczne,

- inicjonowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i technicznych dla poprawy istniejącego stanu środowiska,

- społeczną kontrolę przestrzegania prawa szczególnie w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarki przestrzennej,

- kontrolę wędkarzy i rybaków zgodnie z regulaminem PZW z udziałem członków PZW,

- kontrolę myśliwych zgodnie z regulaminem PZŁ z udziałem członków PZŁ,

- udzielanie pomocy przedmedycznej turystom przebywających w terenie,

- podejmowanie działań w charakterze interwencyjnym,

- uczestniczenie w pracach władz państwowych i samorządowych, komisjach i komitetach powoływanych przez te władze,

- występowanie z inicjatywą oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego,

- walkę z przejawami niszczenia lub uszkadzania obiektów chronionej przyrody,

- zwalczanie nielegalnych ujść ściekowych do zbiorników wodnych,

- ochronę linii brzegowej i trzcin.


***

Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce uchwałą Zarządu Głównego powołano mieszkańca naszej gminy, Sebastiana Piekoszewskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego na Małopolskę i nadało mu stopień Generała Straży SSOP. Nominacja miała miejsce 1 marca 2022 roku w Jaworze.

Tego samego dnia powołano również Grupę Terenową działającą na terenie Gminy Bolesław oraz Grupę Terenową konną.


***

21 marca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom gminnych Grup Terenowych (pieszych i konnych). Wręczenia dokonał Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński oraz Generał Straży SSOP Sebastian Piekoszewski.


***

W 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku strażnicy ochrony przyrody brali udział w sprzątaniu terenu (wycinka dziko rosnących krzaków, zbieranie odpadów) przy pomniku Francesco Nullo w Krzykawce. Podczas objazdów po terenie likwidowali dzikie wysypiska śmieci i wnyki zastawione przez kłusowników.


Współpracowali przy organizacji imprez gminnych, parafialnych i szkolnych. Prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną (terenoznawstwo, orientacja w terenie, poznawanie fauny i flory, biwakowanie, nocne patrole, survival, strzelanie z broni pneumatycznej, budowanie budek dla ptaków). Przyłączyli się do zbiórki nakrętek na rzecz potrzebujących.


Brali też udział (z sukcesami) w zawodach strzeleckich.


***

W dniach 23 – 25 czerwca 2023 roku członkowie grupy terenowej SSOP Bolesław pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego SSOP Małopolska zorganizowali trzydniowy obóz survivalowy dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zielone płuca - Bolesław” w miejscowości Krzykawa na polanie „Podlaska” nieopodal pomnika F. Nullo.

Uczestnicy obozu realizowali założony program, w którym zwrócono uwagę przede wszystkim na pierwszą pomoc przedmedyczną, przepisy BHP, musztrę wojskową, poruszanie się na polu walki oraz maskowanie w określonym terenie, terenoznawstwo, czyli określanie kierunków świata za pomocą obiektów terenowych oraz gwiazd, strzelanie z broni pneumatycznej, zajęcia przeciwpożarowe wraz z druhami OSP, na których zapoznali się z czynnościami, jakie muszą być wykonane podczas akcji gaśniczych.


Największą furorę zrobiły zajęcia ze strzelania z broni pneumatycznej oraz zajęcia z maskowania w terenie zalesionym. Wielu emocji dostarczył też obozowiczom pokaz zabytkowych pojazdów oraz działania strażaków OSP wykorzystujące wozy strażackie oraz quady. Każdy uczestnik mógł zakosztować wrażeń związanych z przejażdżką zabytkowymi motocyklami, quadami czy wozem strażackim.


Podczas podsumowania obozu, w którym brali udział rodzice oraz Wójt Gminy Bolesław, uczestnicy zaprezentowali swoje nowe umiejętności, nabyte podczas trzech dni spędzonych z dziką naturą. Poczęstunek w postaci potrawy ugotowanej w kuchni polowej smakował wszystkim. Uczestnicy survivalu zostali nagrodzeni dyplomami oraz prezentami za czynny udział w zajęciach. Na sam koniec odbył się festiwal kolorów.


Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody ogłasza nabór na strażników.

Jeżeli lubisz przyrodę i czujesz chęć noszenia munduru,

zgłoś się do Straży Ochrony Przyrody.

Kontakt e-mail: ssopmalopolska@wp.pl lub telefoniczny 660 539 305

Wymagania:

- niekaralność

- pełnoletność

w przypadku młodzieży – zgoda rodziców


Komendant Zarządu Wojewódzkiego na Małopolskę

Generał Straży Ochrony Przyrody Sebastian PiekoszewskiAutor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: