Pozostałe

24.06.2024

Projekt Nowy Start w Małopolsce z EURESEM

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza: Ruszyła rekrutacja do projektu Nowy start w Małopolsce z EURESem dla osób powracających z zagranicy. Sprawdź czy możesz zostać Uczestnikiem projektu! - jesteś obywatelem...czytaj więcej

Projekt Nowy Start w...
16.04.2024

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!

Zapraszamy do udziału i zaprezentowania kulinarnych tradycji Waszych regionów w IX edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”! Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra...czytaj więcej

Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich!
09.04.2024

Oskar Drzewiecki z nagrodą Starosty Olkuskiego

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w...czytaj więcej

Oskar Drzewiecki z nagrodą...
04.03.2024

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.czytaj więcej

Ogłoszenie
22.02.2024

Projekt AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA

JMM Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie pn. AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA realizowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 20212027. Do kogo skierowany...czytaj więcej

Projekt AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA
18.01.2024

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Na podstawie informacji od TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 18.01.2024r. w godzinach od 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Laski...czytaj więcej

Przerwa w dostawie energii...
02.01.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEwyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu na podstawie art....czytaj więcej

Ogłoszenie
19.12.2023

Młody zawodnik ju-jitsu znów z sukcesami

5 kwietnia 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za rok 2023. Do sali konferencyjnej olkuskiego starostwa przybyli przedstawiciele środowiska sportowego z Powiatu Olkuskiego, w...czytaj więcej

Młody zawodnik ju-jitsu znów...
28.11.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiuczytaj więcej

Ogłoszenie
27.09.2023

Najlepsi wędkarze z Pucharem Wójta

W minioną niedzielę na stawie numer trzy w Laskach odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bolesław. Organizatorem zawodów było Gminne Koło PZW nr 119 „Bolesław”, a fundatorem pucharów...czytaj więcej

Najlepsi wędkarze z Pucharem...
08.09.2023

STOWARZYSZENIE STRAŻ OCHRONY PRZYRODY od lutego 2022 roku działa w naszej gminie
Straż Ochrony Przyrody to społeczna organizacja powołana w celu propagowania idei ochrony przyrody. Obecnie ma status stowarzyszenia i jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Jego godło to stylizowany żubr z napisem Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody. Siedziba władz naczelnych stowarzyszenia znajduje się w Jaworze.


Głównym celem działalności Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody jest właściwe zachowanie i wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody.

Do najważniejszych zadań stowarzyszenia należy:

- troska i praktyczne działanie w kierunku zachowania naturalnego środowiska jako wspólnego dobra ludzkości w Polsce,

- podnoszenie i pogłębianie czynnego uczestnictwa w ochronie zasobów naturalnych,

- uświadamianie i popularyzowanie przepisów o ochronie przyrody,

- wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych indywidualnych i zbiorowych,

- realizacja innych zadań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody w Polsce.


Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie patroli na terenie kraju,

- prowadzenie i popieranie badań w dziedzinie ochrony środowiska, ekologii i ekonomiki regionu,

- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami w zakresie ochrony przyrody,

- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami mogącymi wesprzeć krajowe inicjatywy ekologiczne,

- inicjonowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i technicznych dla poprawy istniejącego stanu środowiska,

- społeczną kontrolę przestrzegania prawa szczególnie w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarki przestrzennej,

- kontrolę wędkarzy i rybaków zgodnie z regulaminem PZW z udziałem członków PZW,

- kontrolę myśliwych zgodnie z regulaminem PZŁ z udziałem członków PZŁ,

- udzielanie pomocy przedmedycznej turystom przebywających w terenie,

- podejmowanie działań w charakterze interwencyjnym,

- uczestniczenie w pracach władz państwowych i samorządowych, komisjach i komitetach powoływanych przez te władze,

- występowanie z inicjatywą oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego,

- walkę z przejawami niszczenia lub uszkadzania obiektów chronionej przyrody,

- zwalczanie nielegalnych ujść ściekowych do zbiorników wodnych,

- ochronę linii brzegowej i trzcin.


***

Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce uchwałą Zarządu Głównego powołano mieszkańca naszej gminy, Sebastiana Piekoszewskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego na Małopolskę i nadało mu stopień Generała Straży SSOP. Nominacja miała miejsce 1 marca 2022 roku w Jaworze.

Tego samego dnia powołano również Grupę Terenową działającą na terenie Gminy Bolesław oraz Grupę Terenową konną.


***

21 marca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom gminnych Grup Terenowych (pieszych i konnych). Wręczenia dokonał Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński oraz Generał Straży SSOP Sebastian Piekoszewski.


***

W 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku strażnicy ochrony przyrody brali udział w sprzątaniu terenu (wycinka dziko rosnących krzaków, zbieranie odpadów) przy pomniku Francesco Nullo w Krzykawce. Podczas objazdów po terenie likwidowali dzikie wysypiska śmieci i wnyki zastawione przez kłusowników.


Współpracowali przy organizacji imprez gminnych, parafialnych i szkolnych. Prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną (terenoznawstwo, orientacja w terenie, poznawanie fauny i flory, biwakowanie, nocne patrole, survival, strzelanie z broni pneumatycznej, budowanie budek dla ptaków). Przyłączyli się do zbiórki nakrętek na rzecz potrzebujących.


Brali też udział (z sukcesami) w zawodach strzeleckich.


***

W dniach 23 – 25 czerwca 2023 roku członkowie grupy terenowej SSOP Bolesław pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego SSOP Małopolska zorganizowali trzydniowy obóz survivalowy dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zielone płuca - Bolesław” w miejscowości Krzykawa na polanie „Podlaska” nieopodal pomnika F. Nullo.

Uczestnicy obozu realizowali założony program, w którym zwrócono uwagę przede wszystkim na pierwszą pomoc przedmedyczną, przepisy BHP, musztrę wojskową, poruszanie się na polu walki oraz maskowanie w określonym terenie, terenoznawstwo, czyli określanie kierunków świata za pomocą obiektów terenowych oraz gwiazd, strzelanie z broni pneumatycznej, zajęcia przeciwpożarowe wraz z druhami OSP, na których zapoznali się z czynnościami, jakie muszą być wykonane podczas akcji gaśniczych.


Największą furorę zrobiły zajęcia ze strzelania z broni pneumatycznej oraz zajęcia z maskowania w terenie zalesionym. Wielu emocji dostarczył też obozowiczom pokaz zabytkowych pojazdów oraz działania strażaków OSP wykorzystujące wozy strażackie oraz quady. Każdy uczestnik mógł zakosztować wrażeń związanych z przejażdżką zabytkowymi motocyklami, quadami czy wozem strażackim.


Podczas podsumowania obozu, w którym brali udział rodzice oraz Wójt Gminy Bolesław, uczestnicy zaprezentowali swoje nowe umiejętności, nabyte podczas trzech dni spędzonych z dziką naturą. Poczęstunek w postaci potrawy ugotowanej w kuchni polowej smakował wszystkim. Uczestnicy survivalu zostali nagrodzeni dyplomami oraz prezentami za czynny udział w zajęciach. Na sam koniec odbył się festiwal kolorów.


Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody ogłasza nabór na strażników.

Jeżeli lubisz przyrodę i czujesz chęć noszenia munduru,

zgłoś się do Straży Ochrony Przyrody.

Kontakt e-mail: ssopmalopolska@wp.pl lub telefoniczny 660 539 305

Wymagania:

- niekaralność

- pełnoletność

w przypadku młodzieży – zgoda rodziców


Komendant Zarządu Wojewódzkiego na Małopolskę

Generał Straży Ochrony Przyrody Sebastian PiekoszewskiAutor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: