Urząd Gminy

24.11.2023

Badania rezonansem magnetycznym na NFZ w Nowym Szpitalu w Olkuszu

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Przeglądzie Olkuskim informujemy, że Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup rezonansu w wysokości 3 500 000,00zł, które przekazała w ramach...czytaj więcej

Badania rezonansem magnetycznym na...
15.11.2023

Krzysztof Dudziński z wizytą u Wójta Gminy Bolesław

Do niezwykłego spotkania dwóch samorządowców doszło 14 listopada. Wizytę Wójtowi Gminy Bolesław złożył radny Będzina, do niedawna przewodniczący Rady Miasta. Dwaj panowie Krzysztofowie rozmawiali o wyzwaniach, z jakimi mierzą się...czytaj więcej

Krzysztof Dudziński z wizytą...
13.11.2023

Dla Niepodległej…

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały...” Listopad,...czytaj więcej

Dla Niepodległej…
13.11.2023

Kondolencje

Wyrazy najszczerszego  żalu i współczucia dla Rodziny i Przyjaciółczytaj więcej

Kondolencje
09.11.2023

Zaproszenie

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości  11.11.2023r.  godz. 13.00 Park w Bolesławiu.czytaj więcej

Zaproszenie
08.11.2023

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław 30 października 2023 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące wyzwań związanych z podnoszeniem się wód podziemnych w związku zlikwidacją Kopalni...czytaj więcej

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu...
07.11.2023

Konsultacje

Konsultacje w sprawie nadania nowych statutów sołectw Gminy Bolesław Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ustawy z dnia 8...czytaj więcej

Konsultacje
06.11.2023

Konsultacje

Bolesław, dnia 06.11.2023 r. Protokółz przeprowadzonych konsultacji społecznych 1. Cel konsultacji :Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi...czytaj więcej

Konsultacje
28.10.2023

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ...czytaj więcej

Kondolencje
20.10.2023

Przebudowa ulicy Leśnej w Laskach – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław”, której głównym celem jest przede wszystkim uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych, które - szczególnie...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawą
z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania (art. 2 ust 3c-3d). Należy podkreślić, że ustawodawca pozostawił przepisy mówiące o tym, że w przypadku
zamieszkiwania wielu gospodarstw pod jednym adresem, otrzymują jeden dodatek węglowy, przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (art. 2 ust. 3a-3b). Współistnienie tych przepisów sugeruje, że wnioskodawca, chcąc aby jego wniosek nie został pozostawiony bez rozpoznania, powinien wykazać się inicjatywą i wskazać organowi, że niemożliwe jest ustalenie odrębnego adresu w terminie do 30 listopada 2022 r. – że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy. 


Wobec tego możliwość przyznania dodatku węglowego powinna być rozpatrywana w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania i przedstawiono np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Inicjatywa wnioskodawcy wskazująca, że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy, może być również potwierdzona oświadczeniem o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu.


Jeśli nie ma możliwości wyodrębnienia lokalu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art.2 ust. 2 ustawy o ustawy o własności lokali lub z innej przyczyny, jak np. niewyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości, ale podczas wywiadu zostanie potwierdzone, że faktycznie w wyodrębnionej funkcjonalnie części budynku prowadzone jest odrębne gospodarstwo domowe, ogrzewane odrębnym lub współdzielonym źródłem ciepła, dodatek może zostać przyznany.


Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym, gospodarczym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. Warto również zaznaczyć, że nie można przyznać dodatku węglowego wnioskodawcy zamieszkującemu w budynku lub lokalu, który: w deklaracji złożonej do CEEB został wskazany jako niemieszkalny (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw została złożona na formularzu B – budynki i lokale niemieszkalne) bądź nie posiada adresu.”.

Autor:

autor

Pogoda

28 listopada Temperatura: -2°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: