Urząd Gminy

09.01.2023

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Informujemy, że zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław...czytaj więcej

Informacja o możliwości zakupu...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawąz dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwdomowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają...czytaj więcej

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy...
21.12.2022

Zmiana organizacji ruchu w Bolesławiu już obowiązuje

Przypominamy użytkownikom dróg, że w związku z zakończeniem budowy obwodnicy Bolesławia, nastąpiła zmiana organizacji ruchu, która polega na wyłączeniu z ruchu ciężarowego ulic: Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), ulicy Kluczewskiej (od...czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu w...
19.12.2022

III WIGILIA GMINNA ZA NAMI

Zapach zbliżających się Świąt… Kultywując piękną tradycję Wigilii Gminnej, 16 grudnia 2022 roku w bolesławskim parku i dworze już po raz trzeci było świątecznie, pysznie i rodzinnie. Słowa podziękowania i...czytaj więcej

III WIGILIA GMINNA ZA...
19.12.2022

OBWIESZCZENIE

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BOLESŁAW AKTUALIZACJA NA LATA 2022-2025 OBWIESZCZENIE...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE
19.12.2022

Informacja

W dniu 23.12.2022r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław  będzie czynny do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
16.12.2022

Zmiany organizacji ruchu w Bolesławiu

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 21 grudnia 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany w stałej organizacji ruchu w zakresie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na poniższych drogach w Bolesławiu: -...czytaj więcej

Zmiany organizacji ruchu w...
07.12.2022

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych

We wtorek 6 grudnia, podobnie jak w ubiegłym roku, Wójt Gminy Bolesław odwiedził przedszkola i klub dziecięcy, by wręczyć podopiecznym tych placówek mikołajkowe paczki.  Gminną akcję dla najmłodszych wsparły w...czytaj więcej

Gminny Mikołaj odwiedził najmłodszych
05.12.2022

OGŁOSZENIE – termin składania wniosków o preferencyjny zakup węgla

Wnioski o preferencyjny zakup węgla, który ma być zrealizowany do 31 grudnia 2022r., należy składać w Urzędzie Gminy Bolesław nie później niż do 9 grudnia 2022r.  Wnioski, które wpłyną do...czytaj więcej

OGŁOSZENIE – termin składania...
05.12.2022

Zmiany w przepisach o preferencyjnym zakupie węgla

3 grudnia weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu...czytaj więcej

Zmiany w przepisach o...
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawą
z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania (art. 2 ust 3c-3d). Należy podkreślić, że ustawodawca pozostawił przepisy mówiące o tym, że w przypadku
zamieszkiwania wielu gospodarstw pod jednym adresem, otrzymują jeden dodatek węglowy, przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (art. 2 ust. 3a-3b). Współistnienie tych przepisów sugeruje, że wnioskodawca, chcąc aby jego wniosek nie został pozostawiony bez rozpoznania, powinien wykazać się inicjatywą i wskazać organowi, że niemożliwe jest ustalenie odrębnego adresu w terminie do 30 listopada 2022 r. – że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy. 


Wobec tego możliwość przyznania dodatku węglowego powinna być rozpatrywana w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania i przedstawiono np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Inicjatywa wnioskodawcy wskazująca, że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy, może być również potwierdzona oświadczeniem o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu.


Jeśli nie ma możliwości wyodrębnienia lokalu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art.2 ust. 2 ustawy o ustawy o własności lokali lub z innej przyczyny, jak np. niewyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości, ale podczas wywiadu zostanie potwierdzone, że faktycznie w wyodrębnionej funkcjonalnie części budynku prowadzone jest odrębne gospodarstwo domowe, ogrzewane odrębnym lub współdzielonym źródłem ciepła, dodatek może zostać przyznany.


Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym, gospodarczym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. Warto również zaznaczyć, że nie można przyznać dodatku węglowego wnioskodawcy zamieszkującemu w budynku lub lokalu, który: w deklaracji złożonej do CEEB został wskazany jako niemieszkalny (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw została złożona na formularzu B – budynki i lokale niemieszkalne) bądź nie posiada adresu.”.

Autor:

autor

Pogoda

31 stycznia Temperatura: 1°C Wiatr: 22 km/h,

Kalendarz

imieniny: