Urząd Gminy

19.05.2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu, Podlipie 153, 32-329 Bolesławczytaj więcej

Ogłoszenie
18.05.2023

Kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że od miesiąca maja 2023 roku Urząd Gminy Bolesław rozpoczął cykl kontrolny dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na...czytaj więcej

Kontrole w zakresie opróżniania...
10.05.2023

DIAMENTOWE GODY W GMINIE BOLESŁAW

W dniu 9 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy Bolesław swoje „Diamentowe Gody” świętowali Jubilaci, którzy 60 lat temu zawarli związek małżeński. Dokładnie wtedy nasi Jubilaci zdecydowali się wspólnie iść...czytaj więcej

DIAMENTOWE GODY W GMINIE...
04.05.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,...czytaj więcej

Ogłoszenie
24.04.2023

Informacja

W dniu 02.05.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
14.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503...czytaj więcej

Ogłoszenie
06.04.2023

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1019AF, nr rej. KOL 22AG znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie - https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw,a,2259383,informacja-o-wyniku-przetargu-pisemnego-dotyczacego-sprzedazy-samochodu-specjalnego-pozarniczego-mer.htmlczytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
06.04.2023

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOLESŁAW 32-329 Bolesław, ul. Główna 58 ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora, który zleci realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów z zakresu działalności na rzecz osób w...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.04.2023

Informacja

W dniu 07.04.2023r. (piątek) Urząd Gminy Bolesław będzie czynny do godziny 13.00. Kasa czynna do godziny 11.30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
04.04.2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z...czytaj więcej

Ogłoszenie
23.12.2022

Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

Jak wskazano w ww. piśmie Ministerstwa, cyt. „Nowe przepisy, wprowadzone ustawą
z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania (art. 2 ust 3c-3d). Należy podkreślić, że ustawodawca pozostawił przepisy mówiące o tym, że w przypadku
zamieszkiwania wielu gospodarstw pod jednym adresem, otrzymują jeden dodatek węglowy, przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (art. 2 ust. 3a-3b). Współistnienie tych przepisów sugeruje, że wnioskodawca, chcąc aby jego wniosek nie został pozostawiony bez rozpoznania, powinien wykazać się inicjatywą i wskazać organowi, że niemożliwe jest ustalenie odrębnego adresu w terminie do 30 listopada 2022 r. – że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy. 


Wobec tego możliwość przyznania dodatku węglowego powinna być rozpatrywana w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania i przedstawiono np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Inicjatywa wnioskodawcy wskazująca, że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy, może być również potwierdzona oświadczeniem o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu.


Jeśli nie ma możliwości wyodrębnienia lokalu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art.2 ust. 2 ustawy o ustawy o własności lokali lub z innej przyczyny, jak np. niewyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości, ale podczas wywiadu zostanie potwierdzone, że faktycznie w wyodrębnionej funkcjonalnie części budynku prowadzone jest odrębne gospodarstwo domowe, ogrzewane odrębnym lub współdzielonym źródłem ciepła, dodatek może zostać przyznany.


Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym, gospodarczym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. Warto również zaznaczyć, że nie można przyznać dodatku węglowego wnioskodawcy zamieszkującemu w budynku lub lokalu, który: w deklaracji złożonej do CEEB został wskazany jako niemieszkalny (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw została złożona na formularzu B – budynki i lokale niemieszkalne) bądź nie posiada adresu.”.

Autor:

autor

Pogoda

28 maja Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: