Urząd Gminy

21.02.2024

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie -...czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym...
16.02.2024

Prace utrzymaniowe w kanałach, ciekach wodnych i rowach melioracyjnych oraz przydrożnych

W ostatnim okresie większość z nas obserwuje bardzo szybko następujące zmiany w środowisku związane z zaprzestaniem pompowania wód kopalnianych i odprowadzaniem ich kanałem „Dąbrówka”. W związku z powyższym od dłuższego...czytaj więcej

Prace utrzymaniowe w kanałach,...
16.02.2024

GMINA BOLESŁAW LIDEREM POWIATU OLKUSKIEGO

W tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski 2023 Gmina Bolesław uzyskała tytuł LIDERA POWIATU OLKUSKIEGO. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem...czytaj więcej

GMINA BOLESŁAW LIDEREM POWIATU...
16.02.2024

Dokumentacja na prace remontowe przy bolesławskim dworze – w uzgodnieniu

Gmina Bolesław przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej, pozwalającej na zabezpieczenie bolesławskiego dworu przed zalewaniem wodami opadowymi i poprawę jego stanu technicznego. Budynek dworu znajduje się w rejestrze zabytków i jest...czytaj więcej

Dokumentacja na prace remontowe...
13.02.2024

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE BOLESŁAW NA 2024 ROKczytaj więcej

Ogłoszenie
01.02.2024

Mistrzowie Polski w futsalu

28 stycznia 2024 roku na obiektach Rekordu w Bielsku-Białej miał miejsce turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15. Drużyna gospodarza turnieju wysoko pokonała przeciwników (Rekord Bielsko-Biała - Jantar Ustka...czytaj więcej

Mistrzowie Polski w futsalu
29.01.2024

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MIESZKANKI GMINY

Taki jubileusz nie zdarza się często. Nie każdemu bowiem dane jest dożyć 100 lat. Tego daru doświadczyła pani Józefa Czyż, mieszkanka Podlipia. 26 stycznia 2024 roku, a więc dokładnie w...czytaj więcej

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MIESZKANKI...
23.01.2024

Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej

W dniu 22 stycznia 2024 r. z inicjatywy Wójta i Kierownika GOPS w Bolesławiu w bolesławskim dworze odbyło się szkolenie na temat zasad postępowania w związku ze zmianą ustawy o...czytaj więcej

Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy...
23.01.2024

Zagrożenie wodne w gminie Bolesław- wywiad z Wójtem Gminy Bolesław w Przeglądzie Olkuskim

Poniżej przedstawiamy link do wywiadu z Krzysztofem Dudzińskim – Wójtem Gminy Bolesław, który ukazał się w Przeglądzie Olkuskim w piątek 19 stycznia. Zachęcamy do lektury. https://przeglad.olkuski.pl/zagrozenie-wodne-w-gminie-boleslaw-wjt-przedstawia-rozwiazania/czytaj więcej

Zagrożenie wodne w gminie...
23.01.2024

Skutki likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” – spotkanie z Wojewodą Małopolskim

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w 2020 roku zakończyły wydobycie w ostatniej czynnej kopalni rud cynkowo-ołowiowych „Olkusz-Pomorzany”. Po likwidacji części podziemnej na początku 2021 roku wyłączone zostały pompy odwadniające wyrobiska. Tym samym...czytaj więcej

Skutki likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”...
19.02.2010

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 15.02.2010 r.


o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 39 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o  przystąpieniu w styczniu br. przez Urząd Gminy Bolesław do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:


1. Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”            
2. Projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010-2013”


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektów.


- Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ
- Prognoza oddziaływania na środowisko PGO


W terminie do 12.03.2010r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok Nr 6, w godz. 8.00-15.00, nr tel (32) 64 24 501.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej email: bolesław@gminaboleslaw.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt Gminy Bolesław. Uwagi i  wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.


Z-ca Wójta Gminy

mgr inż. Ewa Muszyńska

Autor:

autor

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: