Urząd Gminy

15.09.2023

Przebudowa ulicy Chmielnej w Bolesławiu – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Głównym celem inwestycji jest likwidacja nierówności w drodze, regulacja stanu prawnego działki drogowej oraz (a może przede wszystkim) uporządkowanie i odprowadzenie z przedmiotowej ulicy wód opadowych, które - szczególnie po...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Chmielnej w...
08.09.2023

Informacja

W ślad za zawiadomieniami Sołtysów Gminy Bolesław, przedstawia się harmonogram Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Bolesław. Zachęcam mieszkańców Gminy Bolesław do uczestnictwa w Zebraniach Wiejskich. Sołectwo Termin zebrania Godzina...czytaj więcej

Informacja
30.08.2023

Gmina Bolesław przywraca nocne oświetlenie uliczne

Bolesław, dnia 28.08.2023r. Szanowni Mieszkańcy Gminy Bolesław, Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja, a przede wszystkim niestabilna sytuacja na rynku energetycznym od początku 2022r. doprowadziła do niemalże dziesięciokrotnego wzrostu cen energii elektrycznej...czytaj więcej

Gmina Bolesław przywraca nocne...
18.08.2023

Kontrole w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych - przypomnienie

Przypominamy, że w maju 2023 roku rozpoczęliśmy kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy...czytaj więcej

Kontrole w zakresie pozbywania...
01.08.2023

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość...czytaj więcej

Kondolencje
14.07.2023

Informacja

Informacja dotycząca firm oferujących usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Bolesław W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Bolesław ulotkami reklamowymi firm oferujących montaż paneli...czytaj więcej

Informacja
07.07.2023

Informacja

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i przysługuje osobie, która spełnia...czytaj więcej

Informacja
12.06.2023

Ogłoszenie

Bolesław, dnia 02.06.2023 OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023...czytaj więcej

Ogłoszenie
05.06.2023

Informacja

W dniu 09.06.2023r. Urząd Gminy Bolesławbędzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
31.05.2023

Olkuski szpital ma nową pracownię rezonansu magnetycznego

29 maja 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego, która powstała w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Rezonans magnetyczny to urządzenie służące do diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne badanie...czytaj więcej

Olkuski szpital ma nową...
19.02.2010

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bolesław
z dnia 15.02.2010 r.


o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Stosownie do art. 39 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o  przystąpieniu w styczniu br. przez Urząd Gminy Bolesław do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:


1. Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”            
2. Projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010-2013”


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Bolesław na lata 2010 - 2013” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektów.


- Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ
- Prognoza oddziaływania na środowisko PGO


W terminie do 12.03.2010r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok Nr 6, w godz. 8.00-15.00, nr tel (32) 64 24 501.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej email: bolesław@gminaboleslaw.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt Gminy Bolesław. Uwagi i  wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.


Z-ca Wójta Gminy

mgr inż. Ewa Muszyńska

Autor:

autor

Pogoda

30 września Temperatura: 16°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: