Urząd Gminy

22.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do...czytaj więcej

Informacja GDDKiA
22.11.2022

Obwodnicą do Bukowna

Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie...czytaj więcej

Obwodnicą do Bukowna
22.11.2022

„ZŁOTE GODY” W GMINIE BOLESŁAW

W  dniu 18 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej Gminie uroczystość Jubileuszu 50–lecia  pożycia małżeńskiego.  Jubilaci obchodzący „Złote Gody” zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami Róży”.  W imieniu Prezydenta...czytaj więcej

„ZŁOTE GODY” W GMINIE...
15.11.2022

Niepodległościowe świętowanie

11 listopada, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Pomnikiem Wolności w bolesławskim parku odbyły się gminne obchody tego święta. Rozpoczęło je wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał...czytaj więcej

Niepodległościowe świętowanie
15.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
11.11.2022

Informacja GDDKiA

Uprzejmie informuję, że w dniach 14-25.11.2022r.  będą trwały utrudnienia  związane z  remontem nawierzchni na DK 94 w miejscowości Bolesław  na odcinku w km 289+950- 290+790 jezdnia  prawa (na kierunku do...czytaj więcej

Informacja GDDKiA
10.11.2022

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława Zmysło

13 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego...czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bolesława...
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIEWójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia...czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
10.11.2022

Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bolesław o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie...czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta
09.11.2022

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznychczytaj więcej

Protokołu z przeprowadzonych konsultacji
22.11.2022

Obwodnicą do Bukowna
Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław. To „obwodnica” Bolesławia, na którą Wójt Gminy Bolesław pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 7 500 000 zł, co stanowi koszty budowy wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim.


Inwestycja zlokalizowana została na działkach będących własnością powiatu oraz ZGH „Bolesław” w Bukownie. Należy zaznaczyć, że - w celu zmniejszenia kosztów inwestycji, na pisemną prośbę władz gminy - Właściciel, Rada Nadzorcza oraz Zarząd spółki ZGH „Bolesław” S.A. podjęli decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania działek pod budowę wyżej opisywanej drogi.


Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę nowej jezdni długości blisko 1,9 km, budowę skrzyżowania zwykłego z ul. Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz zjazdów publicznych.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma TRANZIT Sp. z o.o., która zrealizowała umowę w umownym czasie.


Nowa droga wybudowana poza terenem zabudowanym ma na celu przede wszystkim odciążenie centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówki” z ruchu samochodów ciężarowych, a w części również osobowych. Obecnie trwa procedowanie przez Zarząd Drogowy zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Obwodnica Bolesławia to też sposób na skomunikowanie uprzemysłowionej części gminy z drogą krajową 94 i otwarcie nowych terenów dla rozwoju gospodarczego gminy i powiatu. 


18 listopada b.r. - po przeprowadzeniu przeglądów technicznych i uzyskaniu stosownych pozwoleń - ruch na obwodnicy został uruchomiony. To jednak nie koniec inwestycji w tym miejscu.


- Kolejnym krokiem, związanym z tym ciągiem drogowym, jest projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż obwodnicy. Jeżeli w przyszłości pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację takiego przedsięwzięcia, będę o nie wnioskował. Dałoby to możliwość wybudowania pożądanej przez mieszkańców oraz pasjonatów pieszych i rowerowych wycieczek, trasy pieszo-rowerowej, dzięki której mogliby nie tylko czynnie spędzać czas, ale i odkrywać mniej znane, a bardzo urokliwe zakątki Bolesławia – mówi wójt gminy.


Czekamy zatem na dalsze inwestycje na tym terenie.

fot. P. Korfel

Autor:

autor

Pogoda

29 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: