Urząd Gminy

24.11.2023

Badania rezonansem magnetycznym na NFZ w Nowym Szpitalu w Olkuszu

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Przeglądzie Olkuskim informujemy, że Gmina Bolesław pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup rezonansu w wysokości 3 500 000,00zł, które przekazała w ramach...czytaj więcej

Badania rezonansem magnetycznym na...
15.11.2023

Krzysztof Dudziński z wizytą u Wójta Gminy Bolesław

Do niezwykłego spotkania dwóch samorządowców doszło 14 listopada. Wizytę Wójtowi Gminy Bolesław złożył radny Będzina, do niedawna przewodniczący Rady Miasta. Dwaj panowie Krzysztofowie rozmawiali o wyzwaniach, z jakimi mierzą się...czytaj więcej

Krzysztof Dudziński z wizytą...
13.11.2023

Dla Niepodległej…

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały...” Listopad,...czytaj więcej

Dla Niepodległej…
13.11.2023

Kondolencje

Wyrazy najszczerszego  żalu i współczucia dla Rodziny i Przyjaciółczytaj więcej

Kondolencje
09.11.2023

Zaproszenie

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości  11.11.2023r.  godz. 13.00 Park w Bolesławiu.czytaj więcej

Zaproszenie
08.11.2023

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław 30 października 2023 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące wyzwań związanych z podnoszeniem się wód podziemnych w związku zlikwidacją Kopalni...czytaj więcej

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu...
07.11.2023

Konsultacje

Konsultacje w sprawie nadania nowych statutów sołectw Gminy Bolesław Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1  w związku z art. 35 ustawy z dnia 8...czytaj więcej

Konsultacje
06.11.2023

Konsultacje

Bolesław, dnia 06.11.2023 r. Protokółz przeprowadzonych konsultacji społecznych 1. Cel konsultacji :Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi...czytaj więcej

Konsultacje
28.10.2023

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ...czytaj więcej

Kondolencje
20.10.2023

Przebudowa ulicy Leśnej w Laskach – rozpoczęcie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej

Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław”, której głównym celem jest przede wszystkim uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych, które - szczególnie...czytaj więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w...
22.11.2022

Obwodnicą do Bukowna
Dobiegła końca inwestycja prowadzona przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław. To „obwodnica” Bolesławia, na którą Wójt Gminy Bolesław pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 7 500 000 zł, co stanowi koszty budowy wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim.


Inwestycja zlokalizowana została na działkach będących własnością powiatu oraz ZGH „Bolesław” w Bukownie. Należy zaznaczyć, że - w celu zmniejszenia kosztów inwestycji, na pisemną prośbę władz gminy - Właściciel, Rada Nadzorcza oraz Zarząd spółki ZGH „Bolesław” S.A. podjęli decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania działek pod budowę wyżej opisywanej drogi.


Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę nowej jezdni długości blisko 1,9 km, budowę skrzyżowania zwykłego z ul. Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz zjazdów publicznych.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma TRANZIT Sp. z o.o., która zrealizowała umowę w umownym czasie.


Nowa droga wybudowana poza terenem zabudowanym ma na celu przede wszystkim odciążenie centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówki” z ruchu samochodów ciężarowych, a w części również osobowych. Obecnie trwa procedowanie przez Zarząd Drogowy zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Obwodnica Bolesławia to też sposób na skomunikowanie uprzemysłowionej części gminy z drogą krajową 94 i otwarcie nowych terenów dla rozwoju gospodarczego gminy i powiatu. 


18 listopada b.r. - po przeprowadzeniu przeglądów technicznych i uzyskaniu stosownych pozwoleń - ruch na obwodnicy został uruchomiony. To jednak nie koniec inwestycji w tym miejscu.


- Kolejnym krokiem, związanym z tym ciągiem drogowym, jest projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż obwodnicy. Jeżeli w przyszłości pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację takiego przedsięwzięcia, będę o nie wnioskował. Dałoby to możliwość wybudowania pożądanej przez mieszkańców oraz pasjonatów pieszych i rowerowych wycieczek, trasy pieszo-rowerowej, dzięki której mogliby nie tylko czynnie spędzać czas, ale i odkrywać mniej znane, a bardzo urokliwe zakątki Bolesławia – mówi wójt gminy.


Czekamy zatem na dalsze inwestycje na tym terenie.

fot. P. Korfel

Autor:

autor

Pogoda

30 listopada Temperatura: 2°C Wiatr: 19 km/h,

Kalendarz

imieniny: