Urząd Gminy

15.04.2024

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie...czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu
05.04.2024

Wykonawca remontu zabytkowych organów w bolesławskim kościele wyłoniony

Na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu” Parafia Rzymskokatolicka, za pośrednictwem Gminy Bolesław, otrzyma...czytaj więcej

Wykonawca remontu zabytkowych organów...
02.04.2024

Nowa ulica w Bolesławiu

Wybudowany w 2019 roku łącznik ulic: Wyzwolenia i Ponikowskiej zyskał nazwę. 28 marca 2024 roku podczas LVIII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę o nadaniu ulicy w Bolesławiu nazwy KLONOWA....czytaj więcej

Nowa ulica w Bolesławiu
02.04.2024

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacjePrzyjdź i zapytaj o dotację! 10.04.2024, godz. 8:30 – 11:00 Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, I piętro, pokój nr 22 (sala narad)...czytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
28.03.2024

O sportowych sukcesach uczniów z Krzykawy

Ambicja, dyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu. To tylko nieliczne cechy, którymi wyróżniają się utytułowani sportowcy. Nasi Uczniowie obok wielu osiągnięć w dziedzinach artystycznych, przyrodniczych czy humanistycznych, mają na swoich...czytaj więcej

O sportowych sukcesach uczniów...
28.03.2024

Informacja

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na podstawie art. 15 ust. 2h i...czytaj więcej

Informacja
26.03.2024

Informacja

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w URZĘDZIE GMINY BOLESŁAW w DNIU 29 MARCA 2024 ROKU Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław Nr 23.2023 z dnia 12 grudnia 2023...czytaj więcej

Informacja
22.03.2024

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia"

Bolesław, dnia 22 marca 2024 r. Oświadczenie wójta Gminy Bolesław w sprawie drogi powiatowej, tzw. „obwodnicy Bolesławia” Szanowni Państwo, od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawia się temat drogi powiatowej...czytaj więcej

Oświadczenie wójta Gminy Bolesław...
14.03.2024

Dobiegają końca prace przy budowie domów kontenerowych

Przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu powstały cztery dwulokalowe budynki wolnostojące wykonane w systemie prefabrykowanych kontenerów, które niebawem będą pełnić funkcje mieszkań komunalnych. Budynki są wyposażone w instalacje wewnętrzne:wodną i kanalizacyjną,elektryczną,...czytaj więcej

Dobiegają końca prace przy...
14.03.2024

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IVECO model EUROCARGO 130 E23, nr rej. KOL KC59 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław na stronie...czytaj więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu...
16.02.2024

Prace utrzymaniowe w kanałach, ciekach wodnych i rowach melioracyjnych oraz przydrożnych
W ostatnim okresie większość z nas obserwuje bardzo szybko następujące zmiany w środowisku związane z zaprzestaniem pompowania wód kopalnianych i odprowadzaniem ich kanałem „Dąbrówka”. W związku z powyższym od dłuższego już czasu (właściwie od 2015 roku) prowadzone są prace w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących podtopień, podmokłości i zalewisk. Szersze aspekty tych prac zostały opisane w wywiadzie z wójtem w Przeglądzie Olkuskim z dnia 19.01.2024 (https://przeglad.olkuski.pl/zagrozenie-wodne-w-gminie-boleslaw-wjt-przedstawia-rozwiazania/), do zapoznania z którym zapraszamy.


W sprawie zabezpieczenia mieszkańców przed negatywnymi skutkami zamknięcia kopalni odbyło się w ostatnim czasie kilka spotkań (31 października 2023 roku
w Ministerstwie Klimatu Środowiska oraz 19 stycznia 2024 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie link do artykułu https://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/urzad-gminy/skutki-likwidacji-kopalni-olkusz-pomorzany-spotkanie-z-wojewoda-malopolskim), a w wyniku rozmów z Dyrektorem PGW Wody Polskie w Gliwicach panem Mirosławem Kurzem w dniu 13.02.2024 doszło do spotkania w terenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy, Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego (Nadzór Wodny w Olkuszu). Przedmiotem spotkania terenowego była analiza zagrożeń związanych z odtwarzaniem się wód podziemnych oraz cieków wodnych i rzek. Podczas spotkania wójt zwrócił się do przedstawicieli PGW Wody Polskie o pilne podjęcie prac utrzymaniowych na ciekach wodnych będących w zarządzie lub stanowiących własność PGW Wody Polskie. Trzeba zwrócić uwagę, że procesy związane z odtwarzaniem się cieków wodnych następują znacznie szybciej, niż zakładano w dokumentach przedstawianych przed wyłączeniem pomp kopalnianych przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”. Więcej wody obserwuje się także ze względu na duże, jak na tę porę roku, opady.


W dniu 16 lutego 2024r. rozpoczęły się prace utrzymaniowe w korycie rzeki Białej prowadzone przez pracowników PGW Wody Polskie. Doraźnej pomocy udzielili również druhowie OSP w Laskach, pracownicy ZGK Bolesław oraz GZOŚ.


Rozpoczęły się również prace utrzymaniowe na rowach melioracyjnych oraz wzdłuż rowów dróg gminnych. Prace będą prowadzone na bieżąco.

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: