Wybory samorządowe

21.03.2024

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIEWojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowiez dnia 14 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów naradnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Okręg wyborczy Nr 1 Lista nr 1...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej...
20.03.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
19.03.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze...czytaj więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w...
18.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesław zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej...
14.03.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o losowaniu numerów list kandydatów na radnych Rady Gminy Bolesław

Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu informuje osoby zgłaszające listy kandydatów na radnych Rady Gminy Bolesław z komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej i komisarza wyborczego o losowaniu numerów list. Losowanie odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, pokój nr 22. Nieobecność osoby zgłaszającej listę nie wstrzymuje losowania. PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej w BolesławiuElżbieta Izabela Kubańskaczytaj więcej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej...
13.03.2024

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Olkuszu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w...
13.03.2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 marca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 marca 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Bolesław obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje: § 1 W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182...czytaj więcej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w...
12.03.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1. Elżbieta Izabela Kubańska Przewodniczący Komisji 2. Marzena Maria Kopa-Wojna Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Ilona Mariola Banasik Członek Komisji 4. Agnieszka Dorota Foryś Członek Komisji 5. Grażyna Lila Kaczmarzyk Członek Komisji 6. Dominika Mariola Matyja Członek Komisji 7. Grażyna Maria Nitoń Członek Komisji 8. Elżbieta Pietras Członek Komisji 9....czytaj więcej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej...
12.03.2024

KOMUNIKAT

KOMUNIKATKomisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Małopolskiego Na postawie art. 408 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do wiadomości publicznej termin i miejsce losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Małopolskiego, będących we właściwości terytorialnej...czytaj więcej

KOMUNIKAT
05.03.2024

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 4 marca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania...czytaj więcej

Informacja o numerach oraz...

Pogoda

19 lipca Temperatura: 19°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: