Wybory samorządowe

05.03.2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu z dnia 4 marca 2024 r. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Bolesławiu wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym: Okręg wyborczy nr 15, obejmujący: Kolonia W okręgu wyborczym nr 15 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej...
29.02.2024

POSTANOWIENIE w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

DKR.5333.29.2024 POSTANOWIENIE Nr 257/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bolesław w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: § 1. Tworzy się 1 odrębny obwód głosowania w Gminie Bolesław, ustala się jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej,...czytaj więcej

POSTANOWIENIE w sprawie utworzenia...
28.02.2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1. Elżbieta Izabela Kubańska Przewodniczący Komisji 2. Marzena Maria Kopa-Wojna Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Ilona Mariola Banasik Członek Komisji 4. Agnieszka Dorota Foryś Członek Komisji 5. Grażyna Lila Kaczmarzyk Członek Komisji 6. Dominika Mariola Matyja Członek Komisji 7. Grażyna Maria Nitoń Członek Komisji 8. Elżbieta Pietras Członek Komisji 9....czytaj więcej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej...
27.02.2024

Powołania terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia co następuje: § 1. Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Krakowie, w Miechowie,...czytaj więcej

Powołania terytorialnych komisji wyborczych
23.02.2024

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r. Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. § 1. W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych...czytaj więcej

Informacja o możliwości dokonania...
22.02.2024

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Dokumenty związane z uprawnieniami osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 latczytaj więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców...
19.02.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st....czytaj więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO
13.02.2024

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Numer...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego...
12.02.2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 12 lutego 2024 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bolesław z dnia 12 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w  okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 Bolesław ulice: Kluczewska, Główna od nr 1...czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bolesław...
12.02.2024

INFORMACJA Wójta Gminy Bolesław z dnia 09 lutego 2024 roku

INFORMACJA Wójta Gminy Bolesław z dnia 09 lutego 2024 roku  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. : 1. Sołectwo Bolesław-    przy ul. Głównej obok remizy OSP,-    przy...czytaj więcej

INFORMACJA Wójta Gminy Bolesław...

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: