Czystsze powietrze

24.05.2024

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. Uwaga na nierzetelnych wykonawców Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za...czytaj więcej

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I...
24.05.2024

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do  programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w...czytaj więcej

Od kwietnia zmiany w...
24.05.2024

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław w I kwartale 2024 r.*

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 312 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 114 - Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.822.604,82 zł *stan na dzień 31.03.2024 r. Przypominamy: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: - wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu (wraz z instalacją c.o. i c.w.u.), - docieplenia przegród budynku, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacji...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
26.01.2024

Operatorzy Programu „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), na terenie Gminy Bolesław rozpocznie działanie firma NDE sp. z o.o., jako operator w programie „Czyste Powietrze”. Zadaniem operatora będzie: - bezpłatne, kompleksowe wsparcie potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, - identyfikacja potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, - przedstawienie korzyści z wymiany nieefektywnego źródła ciepła i/lub termomodernizacji mieszkalnego domu jednorodzinnego, - przeprowadzenie przez proces wnioskowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”. Operatorzy będą legitymować się...czytaj więcej

Operatorzy Programu „Czyste Powietrze”...
26.01.2024

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) w Gminie Bolesław

W 2023 r. do Urzędu Gminy Bolesław wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z realizacją przedsięwzięć ujętych w umowach podpisanych na podstawie złożonych wniosków, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 46.025,00 zł. Przypominamy, że na terenie Gminy Bolesław także w 2024 roku jest realizowany program „Ciepłe Mieszkanie” kierowany do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie przyznaje się na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła...czytaj więcej

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”...
26.01.2024

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław w IV kwartale 2023 r.

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 285 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 105 - Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.641.701,06 zł *stan na dzień 31.12.2023 r. Przypominamy: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: - wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu (wraz z instalacją c.o. i c.w.u.), - docieplenia przegród budynku, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacji...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
08.12.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 08.12.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
01.12.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 01.12.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
20.10.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) w Gminie Bolesław

Ogłoszenie Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił drugi nabór w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, z terminem składania wniosków przez Gminy do 31 stycznia 2024 r. Obecna edycja Programu kierowania jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu lub lokali w budynkach wielorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W programie, dla osób fizycznych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przede wszystkim do wymiany źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dofinansowanie to można połączyć z dofinansowaniem do wymiany...czytaj więcej

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór...
17.10.2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) w Gminie Bolesław

Przypominamy, że na terenie Gminy Bolesław jest realizowany program „Ciepłe Mieszkanie” kierowany do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie przyznaje się na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.), a także: - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, - zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub...czytaj więcej

Program „Ciepłe Mieszkanie” (nabór...

Pogoda

25 maja Temperatura: 21°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: