Czystsze powietrze

19.05.2023

Spotkanie informacyjne

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW do Gminnej Biblioteki im. Waśniewskich w Bolesławiu (ul. Główna 180 B) 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 na spotkanie informacyjne nt. Programu „Mój prąd” Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowieczytaj więcej

Spotkanie informacyjne
19.05.2023

Konsultacje z doradcą energetycznym

Informujemy, że w dniu 29 maja 2023 r. w Gminnej Bibliotece im. Waśniewskich w Bolesławiu (ul. Główna 180 B) w godzinach od 9.00 do 15.00, odbędą się indywidualne konsultacje dla mieszkańców z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie: - finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne) w ramach programów: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”, „JAWOR 2”, „Agroenergia”, „Energia dla Wsi"; - warunków korzystania z ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od...czytaj więcej

Konsultacje z doradcą energetycznym
21.04.2023

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław w I kwartale 2023 r.

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 215- Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 59- Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 004 087,01 zł*stan na dzień 31.03.2023 r. Przypominamy: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: - wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu (wraz z instalacją c.o. i c.w.u.),- docieplenia przegród budynku,- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,- instalacji odnawialnych źródeł energii,-...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
21.04.2023

Ciepłe Mieszkanie - ogłoszenie

OGŁOSZENIEna podstawie Zarządzenia nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Bolesław z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Bolesław ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Bolesław. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Bolesław. Program będzie realizowany w latach 2023-2025. Dofinansowanie przyznaje się na...czytaj więcej

Ciepłe Mieszkanie - ogłoszenie
10.03.2023

Konsultacje z doradcą energetycznym

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Bolesław (p. 22) w godzinach od 8.00 do 15.00, odbędą się indywidualne konsultacje dla mieszkańców z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie: - finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne) w ramach programów: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”, „JAWOR 2”, „Agroenergia”, „Energia dla Wsi"; - warunków korzystania z ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli...czytaj więcej

Konsultacje z doradcą energetycznym
03.03.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 03.03.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
02.03.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 02.03.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
01.03.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 01.03.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
09.02.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 09.02.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
09.02.2023

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław

•    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 194•    Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 45•    Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 649 222,73 złstan na dzień 31.12.2022 r.  „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.  Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: •    wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu (wraz z instalacją c.o. i c.w.u.),•    docieplenia przegród budynku,•    wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,•    instalacji odnawialnych źródeł energii,•    montażu wentylacji...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...

Pogoda

4 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 13 km/h,

Kalendarz

imieniny: