Ochrona środowiska

22.05.2024

Obwieszczenie

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 21 maja 2024 r. na wniosek Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków, ul. Górna 25, 32-329 Małobądz, działającego przez pełnomocnika - P. Jolantę Muchę, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków wydana została decyzja znak: OŚ.6220.4.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski, gmina Bolesław w zakresie: 1) Budowy instalacji wody technologicznej; 2) Budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych”.czytaj więcej

Obwieszczenie
23.04.2024

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
16.04.2024

Komunikat

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego. ZALECENIA:1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki;2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi,...czytaj więcej

Komunikat
16.04.2024

Aplikacja „MOJE ODPADY”

Informujemy, że aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolesław jest dostępny w aplikacji na telefon „MOJE ODPADY”. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Pobierz aplikację i korzystaj z harmonogramu w Twoim telefonie. www.moje-odpady.plczytaj więcej

Aplikacja „MOJE ODPADY”
05.04.2024

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Bolesław w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.

O G Ł O S Z E N I EWójta Gminy Bolesławw sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, w ustalonym terminie tj.:  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024r. należy przeprowadzić deratyzację na nieruchomościach zabudowanych.Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są przystąpić na swoim terenie do zwalczania gryzoni poprzez zakupienie i wyłożenie trutki, w wyżej...czytaj więcej

O G Ł O...
01.03.2024

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓWZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCHNA  TERENIE  GMINY  BOLESŁAW – MARZEC 2024 r.czytaj więcej

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I...
04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (25zł). Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Liczba mieszkańców Opłata za 1 m-c Wysokość 1 RATY (za dwa miesiące) 1 25,00 zł 50,00 zł 2 50,00 zł 100,00 zł 3 75,00 zł 150,00 zł 4 100,00 zł 200,00 zł 5 125,00 zł 250,00 zł 6 150,00 zł 300,00 zł 7 175,00 zł 350,00 zł itd....czytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
21.12.2023

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych w 2024r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2024r.czytaj więcej

Informacja o terminach wywozu...

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 22°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: