Czystsze powietrze

07.02.2023

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 07.02.2023r.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 07.02.2023 r. godz. 09.30 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 09.30 dnia 07.02.2023r. do godz. 24.00 dnia 07.02.2023 r Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 07.02.2023r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Dzień 07.02.2023 r Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na...czytaj więcej

Ostrzeżenie 2 stopnia o...
06.12.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 06.12.2022r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
28.10.2022

Ciepłe mieszkanie

Program „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Bolesław Do dnia 21 listopada br. w Urzędzie Gminy Bolesław przyjmowane są wstępne ankiety mieszkańców deklarujących chęć udziału w rządowym Programie „Ciepłe Mieszkanie”. Program będzie realizowany do 2025 r. Program kierowany jest do Właścieli/Współwłaścieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, planujących i chcących uzyskać dofinansowanie do: - zakupu i montażu źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, - zakupu i montażu okien lub drzwi, - zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Maksymalne kwoty dofinansowania w Programie wynoszą od 17 500 zł do 39 900 zł...czytaj więcej

Ciepłe mieszkanie
04.10.2022

Informacja

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) Wójt Gminy Bolesław informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej...czytaj więcej

Informacja
15.09.2022

Z​aplanuj, jedź i zwiedzaj Gminę Bolesław

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Zaplanuj, jedź i zwiedzaj Gminę Bolesław”.  Konkurs polega na zaprezentowaniu planu lub mapy wycieczki rowerem lub środkami komunikacji publicznej po terenie Gminy Bolesław. Prace mogą uwzględniać ciekawe pod względem krajobrazowym lub historycznym miejsca położone na terenie Gminy Bolesław. Termin nadsyłania prac 26 września 2022 r. Szczegóły konkursu w regulaminie.czytaj więcej

Z​aplanuj, jedź i zwiedzaj...
01.07.2022

Informacja

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Informujemy, że Gmina Bolesław przygotowuje: Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bolesław Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób...czytaj więcej

Informacja
17.05.2022

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że każdy właściciel/współwłaściciel i zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy mniejszej niż 1MW musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., gdy źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r. lub w terminie 14 dni od dnia uruchomienia, gdy źródło ciepła było uruchomione po 1 lipca 2021 r. Deklaracje można złożyć na dwa sposoby: - online poprzez portal ZONE pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/ (za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub potwierdzając tożsamość za pomocą danych...czytaj więcej

Przypomnienie o obowiązku składania...
25.04.2022

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Informujemy, że na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl dostępna jest ogólnopolska Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Na stronie można znaleźć informacje nt. ekologicznych urządzeń na paliwa stałe, paliwa ciekłe i gazowe oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Ponadto na liście ZUM rejestrowane są m.in. materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową w Małopolsce nie jest dopuszczone instalowanie kotłów na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa (bez automatycznego podajnika).czytaj więcej

Lista zielonych urządzeń i...
25.04.2022

Informacja

Informacja dot. opracowania „Analizy ubóstwa energetycznego” dla Gminy Bolesław W związku z obowiązkiem nałożonym w Programie Ochrony Powietrza na wszystkie gminy województwa małopolskiego, dotyczącym konieczności sporządzenia Analizy ubóstwa energetycznego, Gmina Bolesław przystąpiła do opracowania ww. dokumentu. Wykonanie Analizy, pozwoli na identyfikację mieszkańców gminy narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego tj.: - osiągających niskie dochody, - ponoszących wysokie wydatki na cele energetyczne, - będące właścielem/współwłaścielem lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej, - zamieszkujących lokal lub budynek o niskiej efektywności energetycznej (np. ogrzewany starym piecem węglowym, wymagający docieplenia, wymiany okien, drzwi). W...czytaj więcej

Informacja
04.04.2022

Eko-kartka Wielkanocna

Zapraszamy do udziału w konkursie „Eko-kartka Wielkanocna”, który jest organizowany przez Urząd Gminy w Bolesławiu. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki wielkanocnej z wykorzystaniem surowców wtórnych takich jak np. papier, sznurek, drewno, plastikowe lub metalowe przedmioty. Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody. Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie. Regulamin konkursu - Eko-kartka Wielkanocna.pdfczytaj więcej

Eko-kartka Wielkanocna

Pogoda

9 czerwca Temperatura: 17°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: