Czystsze powietrze

01.03.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 01.03.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
09.02.2023

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 09.02.2023r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
09.02.2023

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Bolesław

•    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 194•    Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 45•    Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 649 222,73 złstan na dzień 31.12.2022 r.  „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.  Program przewiduje dofinansowanie m.in. do: •    wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu (wraz z instalacją c.o. i c.w.u.),•    docieplenia przegród budynku,•    wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,•    instalacji odnawialnych źródeł energii,•    montażu wentylacji...czytaj więcej

Realizacja Programu „Czyste Powietrze”...
07.02.2023

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 07.02.2023r.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 07.02.2023 r. godz. 09.30 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 09.30 dnia 07.02.2023r. do godz. 24.00 dnia 07.02.2023 r Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 07.02.2023r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Dzień 07.02.2023 r Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na...czytaj więcej

Ostrzeżenie 2 stopnia o...
06.12.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego w dniu 06.12.2022r. od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczeniaObowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne• Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.• Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.• Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do...czytaj więcej

Ostrzeżenie 1 stopnia o...
28.10.2022

Ciepłe mieszkanie

Program „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Bolesław Do dnia 21 listopada br. w Urzędzie Gminy Bolesław przyjmowane są wstępne ankiety mieszkańców deklarujących chęć udziału w rządowym Programie „Ciepłe Mieszkanie”. Program będzie realizowany do 2025 r. Program kierowany jest do Właścieli/Współwłaścieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, planujących i chcących uzyskać dofinansowanie do: - zakupu i montażu źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, - zakupu i montażu okien lub drzwi, - zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Maksymalne kwoty dofinansowania w Programie wynoszą od 17 500 zł do 39 900 zł...czytaj więcej

Ciepłe mieszkanie
04.10.2022

Informacja

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) Wójt Gminy Bolesław informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej...czytaj więcej

Informacja
15.09.2022

Z​aplanuj, jedź i zwiedzaj Gminę Bolesław

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Zaplanuj, jedź i zwiedzaj Gminę Bolesław”.  Konkurs polega na zaprezentowaniu planu lub mapy wycieczki rowerem lub środkami komunikacji publicznej po terenie Gminy Bolesław. Prace mogą uwzględniać ciekawe pod względem krajobrazowym lub historycznym miejsca położone na terenie Gminy Bolesław. Termin nadsyłania prac 26 września 2022 r. Szczegóły konkursu w regulaminie.czytaj więcej

Z​aplanuj, jedź i zwiedzaj...
01.07.2022

Informacja

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Informujemy, że Gmina Bolesław przygotowuje: Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bolesław Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób...czytaj więcej

Informacja
17.05.2022

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że każdy właściciel/współwłaściciel i zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy mniejszej niż 1MW musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., gdy źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r. lub w terminie 14 dni od dnia uruchomienia, gdy źródło ciepła było uruchomione po 1 lipca 2021 r. Deklaracje można złożyć na dwa sposoby: - online poprzez portal ZONE pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/ (za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub potwierdzając tożsamość za pomocą danych...czytaj więcej

Przypomnienie o obowiązku składania...

Pogoda

26 lutego Temperatura: 5°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: