Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026

29.05.2017

Informacja

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2017r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania...czytaj więcej

Informacja
28.11.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bolesław, dnia 25.11.2016r. Znak: RRG.7310.2.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku...czytaj więcej

Informacja o odstąpieniu od...
25.11.2016

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje maja na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i...czytaj więcej

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania...
07.09.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bolesław, 07.09.2016r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026 Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016...czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
26.08.2016

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Bolesław, 26.08.2016r. OGŁOSZENIEw sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia...
26.07.2016

Dokumenty do pobrania po konsultacjach społecznych

Bolesław, 26.07.2016r. - Diagnoza - Mapa obszaru rewitalizacji - Raport z konsultacji społecznychczytaj więcej

Dokumenty do pobrania po...
10.06.2016

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław

Bolesław, 10.06.2016r. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z...czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie...
28.11.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Bolesław, dnia 25.11.2016r.


Znak: RRG.7310.2.2016Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016, poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „ Gminnego Programu Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026”.


Wójt Gminy, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 07.11.2016r.
nr OO.410.1.76.2016.MaS uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor w Krakowie pismem z dnia 21.11.2016r. nr NS.9022.10.219.2016 również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.


Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.


Wójt

/-/ KrzysztofDudziński

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -9°C Wiatr: 11 km/h,

Kalendarz

imieniny: