Gminny Program Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026

29.05.2017

Informacja

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY GMINY BOLESŁAW z dnia 16 maja 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 6 marca 2017r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania...czytaj więcej

Informacja
28.11.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bolesław, dnia 25.11.2016r. Znak: RRG.7310.2.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku...czytaj więcej

Informacja o odstąpieniu od...
25.11.2016

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje maja na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i...czytaj więcej

Konsultacje dotyczące Zasad wyznaczania...
07.09.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bolesław, 07.09.2016r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026 Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016...czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
26.08.2016

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Bolesław, 26.08.2016r. OGŁOSZENIEw sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji...czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia...
26.07.2016

Dokumenty do pobrania po konsultacjach społecznych

Bolesław, 26.07.2016r. - Diagnoza - Mapa obszaru rewitalizacji - Raport z konsultacji społecznychczytaj więcej

Dokumenty do pobrania po...
10.06.2016

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bolesław

Bolesław, 10.06.2016r. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji GMINY BOLESŁAW OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAW Wójt Gminy Bolesław informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z...czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie...
07.09.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Bolesław, 07.09.2016r.


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI BOLESŁAWIA NA LATA 2016-2026


Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r. w związku z uchwała nr XXI/192/2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026


Wójt Gminy Bolesław


ogłasza, że rozpoczyna konsultacje społeczne w/w projektu.


Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.
Z projektem GPR można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu , ul. Główna 58 , pok. 7 w okresie od 07.09.2016 r. do 07.10.2016 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl w zakładce: Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026.


Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. 1. w formie elektronicznej na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl, formularz dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.gminaboleslaw.pl,
  2. 2. w formie papierowej na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy


Ewentualne zapytania można kierować:

  • - na adres poczty elektronicznej: zespol_badawczy@wp.pl
    zespol_badawczy@wp.pl
  • - telefoniczne: 32 6424501
  • - osobiście: Urząd Gminy w Bolesławiu


Projekt uchwały
Gminny program rewitalizacji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Formularz zgłaszania uwag
Zgłoś projekt

Autor:

autor

Pogoda

23 września Temperatura: 10°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: