Ochrona środowiska

01.08.2016

Dokumenty do pobrania

Galeria plików do pobrania:

Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.

Galeria plików do pobrania:

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesław


Galeria plików do pobrania:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Galeria plików do pobrania:

Dofinansowanie z budżetu Gminy Bolesław kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Galeria plików do pobrania:

Dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni

Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego

Galeria plików do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Galeria plików do pobrania:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Galeria plików do pobrania:

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: