Ochrona środowiska

01.08.2016

Dokumenty do pobrania

Galeria plików do pobrania:

Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.

Galeria plików do pobrania:

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolesław

Galeria plików do pobrania:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Galeria plików do pobrania:

Dofinansowanie z budżetu Gminy Bolesław kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Galeria plików do pobrania:

Dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni

Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego

Galeria plików do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Galeria plików do pobrania:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Galeria plików do pobrania:

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej

Autor:

autor

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 15°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: