Urząd Gminy

18.07.2024

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA DRÓG DLA PIESZYCH

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych...czytaj więcej

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI W...
22.05.2024

Obwieszczenie

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 21 maja 2024 r. na wniosek Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków, ul. Górna 25, 32-329 Małobądz, działającego przez pełnomocnika - P. Jolantę Muchę, ul....czytaj więcej

Obwieszczenie
23.04.2024

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2024

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Bolesław w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.

O G Ł O S Z E N I EWójta Gminy Bolesławw sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do...czytaj więcej

O G Ł O...
04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby...czytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
28.11.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicachczytaj więcej

Obwieszczenie
15.11.2023

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.11.2023

Obwieszczenie

 Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.09.2023

OBWIESZCZENIE

W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2023/2024, z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.

L.p.

Data

Godzina zbiórki

Miejsce zbiórki

Teren polowania

Zwierzyna do pozyskania

1.

29.10.2023r.

9:00

Polana Nullo

Bolesław,

Bukowno,

Krzykawa

Lis,

Bażant.

2.

05.11.2023r.

8:00

Stawy Przymiarki,

POLOWANIE HUBERTOWSKIE

Bukowno,

Bolesław

Jeleń,

Dzik,

Sarna,

Lis.

3.

12.11.2023r.

9:00

Stawy Krążek

Bukowno,

Podlipie,

Bolesław

Lis,

Bażant

4.

19.11.2023r.

8:00

Bolesław, ul. Parkowa

Bolesław,

Bukowno

Jeleń,

Dzik,

Sarna,

Lis.

5.

17.12.2023r.

8:00

Polana Nullo,

POLOWANIE WIGILIJNE

Bolesław,

Bukowno

Jeleń,

Dzik,

Sarna,

Lis.

6.

28.01.2024r.

8:00

Polana Nullo – Zakończenie polowań zbiorowych

Bolesław,

Bukowno

Bażant,

Lis.

                                                                                                  Z-ca Wójta Gminy Bolesław
                                                                                                       /-/ Agata Borkiewicz

Autor:

autor

Pogoda

19 lipca Temperatura: 26°C Wiatr: 8 km/h,

Kalendarz

imieniny: