Urząd Gminy

04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby...czytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
28.11.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicachczytaj więcej

Obwieszczenie
15.11.2023

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.11.2023

Obwieszczenie

 Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.11.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
25.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 24.10.2023 r. OŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)...czytaj więcej

Obwieszczenie
20.10.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 19.10.2023 r. OŚ.6220.10.2022 O B W I E S Z C Z E N I E       Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku...czytaj więcej

Obwieszczenie
04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne

NIE ULEGA ZMIANIE !


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (25zł). Segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Liczba

mieszkańców

Opłata za 1 m-c

Wysokość 1 RATY

(za dwa miesiące)

1

25,00 zł

50,00 zł

2

50,00 zł

100,00 zł

3

75,00 zł

150,00 zł

4

100,00 zł

200,00 zł

5

125,00 zł

250,00 zł

6

150,00 zł

300,00 zł

7

175,00 zł

350,00 zł

itd.

itd.

itd.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku korzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów . Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy posiadają kompostownik i zdeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie (złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wyliczeniem ulgi za kompostowanie).

Właściciele nieruchomości korzystający z ww. zwolnienia zagospodarowują we własnym zakresie wszystkie bioodpady (bioodpady nie będą odbierane przez firmę).

Liczba mieszkańców

Opłata za 1 m-c z uwzględnieniem

zwolnienia z tytułu kompostowania

bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Wysokość 1 RATY

(za dwa miesiące)

1

22,50 zł

45,00 zł

2

45,00 zł

90,00 zł

3

67,50 zł

135,00 zł

4

90,00 zł

180,00 zł

5

112,50 zł

225,00 zł

6

135,00 zł

270,00 zł

7

157,50 zł

315,00 zł

itd.

itd.

itd.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Bolesław nr:  12 1240 2294 1111 0010 5164 4160 lub u inkasenta w wyznaczonych terminach.


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób mieszkających na nieruchomości (np. urodzenie dziecka, zamieszkanie najemców, wyprowadzka mieszkańca), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Osoby faktycznie mieszkające na nieruchomości, nawet jeśli nie są zameldowane, powinny być ujęte w deklaracji.

Autor:

autor

Pogoda

15 kwietnia Temperatura: 10°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: