Urząd Gminy

01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław...czytaj więcej

Obwieszczenie
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020.KM), w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 19 października 2021 r.,...czytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
22.10.2021

Akcja sadzenia drzew

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Akcja sadzenia drzew
14.10.2021

Informacja

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Przypominamy, iż dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.), która nałożyła na...czytaj więcej

Informacja
14.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz....czytaj więcej

Obwieszczenie
11.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3...czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.


PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2021/2022

obw. nr 22 POMORZANY

KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” W KRAKOWIE

L.P.

DATA, GODZINA, MIEJSCE ZBIÓRKI

ŁOWISKO

GATUNEK ZWIERZYNY

1

11.11.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
1, 2, 3

dzik, koza, koźle, lis, jenot

2

27.11.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
5, 6, 7

dzik, koza, koźle, lis, jenot

3

04.12.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr

0, 8

dzik, koza, koźle, lis, jenot

4

11.12.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
8, 9

dzik, koza, koźle, lis, jenot

5

08.01.2022r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
2, 3, 5

dzik, koza, koźle, lis, jenot

6

22.01.2022r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
0, 8, 9

dzik, koza, koźle, lis, jenot

Autor:

autor

Pogoda

6 grudnia Temperatura: 0°C Wiatr: 7 km/h,

Kalendarz

imieniny: