Urząd Gminy

22.05.2024

Obwieszczenie

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia, że w dniu 21 maja 2024 r. na wniosek Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków, ul. Górna 25, 32-329 Małobądz, działającego przez pełnomocnika - P. Jolantę Muchę, ul....czytaj więcej

Obwieszczenie
23.04.2024

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
05.04.2024

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Bolesław w sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym.

O G Ł O S Z E N I EWójta Gminy Bolesławw sprawie obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym. Informuję, iż zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do...czytaj więcej

O G Ł O...
04.01.2024

Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE ! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ustalana jako iloczyn liczby...czytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Informacja

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiczytaj więcej

Informacja
29.12.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachczytaj więcej

Obwieszczenie
28.11.2023

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicachczytaj więcej

Obwieszczenie
15.11.2023

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...czytaj więcej

Zawiadomienie
09.11.2023

Obwieszczenie

 Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 §1 oraz §4 a także art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...czytaj więcej

Obwieszczenie
09.11.2023

Obwieszczenie

Bolesław, dnia 07.11.2023 r. OŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)...czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.


PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2021/2022

obw. nr 22 POMORZANY

KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” W KRAKOWIE

L.P.

DATA, GODZINA, MIEJSCE ZBIÓRKI

ŁOWISKO

GATUNEK ZWIERZYNY

1

11.11.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
1, 2, 3

dzik, koza, koźle, lis, jenot

2

27.11.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
5, 6, 7

dzik, koza, koźle, lis, jenot

3

04.12.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr

0, 8

dzik, koza, koźle, lis, jenot

4

11.12.2021r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
8, 9

dzik, koza, koźle, lis, jenot

5

08.01.2022r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
2, 3, 5

dzik, koza, koźle, lis, jenot

6

22.01.2022r.

Godz. 8:30

Domek w Laskach

Rewir nr
0, 8, 9

dzik, koza, koźle, lis, jenot

Autor:

autor

Pogoda

24 czerwca Temperatura: 15°C Wiatr: 4 km/h,

Kalendarz

imieniny: