Urząd Gminy

14.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:     1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3 zlokalizowanych...czytaj więcej

Obwieszczenie
11.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE                   Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.12.2021

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej Zakłady...czytaj więcej

Obwieszczenie
01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław...czytaj więcej

Obwieszczenie
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020.KM), w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 19 października 2021 r.,...czytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
22.10.2021

Akcja sadzenia drzew

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Akcja sadzenia drzew
14.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr...czytaj więcej

Obwieszczenie
14.01.2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:


    1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3 zlokalizowanych na działce nr 4964/43 obręb Olkusz;
    2. usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych dla produkcji koncentratów i cynku metalicznego oraz stopów cynku, w ilości Q max.s = 0,34 m3/s, Qmax.h = 1 200,0 m3/h, Qśrd = 28 800 m3/d, Qdop.r = 10 540 800 m3/r projektowanym ujęciem składającym się ze studni OW-1, OW-2 i OW-3.
    GL.RUZ.4210.215.2021.BS

Autor:

autor

Pogoda

17 stycznia Temperatura: -1°C Wiatr: 17 km/h,

Kalendarz

imieniny: