Zamówienia publiczne

22.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak Sprawy: IR. 7013.30.2019 Bolesław, dnia 21.08.2019r. Dokumentacja podstawowych czynnościROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznychna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania: „Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” 1.    Przedmiot zamówienia: -    robota budowlana 2.    Opis przedmiotu zamówienia Opis zakresu robót budowlanych: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących prac związanych z...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
07.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019r.

Sprawa : IR. 7013.18.2019   Bolesław, dnia 07.08.2019r. Zamawiający: Gmina Bolesław   ul.Główna 58,    32-329 Bolesław tel: (32) 6424501;    faks: (32) 6424801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w formie „Zaproszenia do złożenia oferty” na zadanie pn: „Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”  złożono 10 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: FIT Park Sp. z o.o. – Sp.k.ul.Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  zawarte w „Zaproszeniu do złożenia...czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...
06.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław dnia.05.08.2019r. IR. 7013.30.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYna wykonanie robót związanych z„Rozbiórką części garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu” ( Nazwa zadania)o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro. I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 BolesławTel: 32- 642 45 01Fax: 32- 642 48 01e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl Strona internetowa: http://www.gminaboleslaw.pl Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej gminy. II.    Opis przedmiotu zamówienia: 1.    Zakres prac obejmuje wykonanie następujących prac związanych z rozbiórka częsci garażowej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”1.1    Demontaż elementów wyposażenia budynku. 1.2    Rozbiórką...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
25.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia, 25.07.2019r. Znak sprawy: IR.7013.18.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYo wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 eurona zadanie pn:„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”. (nazwa zamówienia) I.    Nazwa i adres Zamawiającego:Gmina Bolesław,ul. Główna 58,32-329 BolesławTel: 32- 642 45 01:Fax: 32- 642 48 01, e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl Strona internetowa: http://www.gminaboleslaw.pl Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej gminy.  II.    Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 37 53 52 00 – 9 Wyposażenie placów zabaw37 41 00 00 – 5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu45 21 21 40 –...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
27.02.2019

Dokumentacja podstawowych czynności

Znak sprawy:IR.7011.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w budynkach: -Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 -Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. Z-ca Wójta Gminy Bolesław Agata Borkiewicz Dokumentacja podstawowych czynności ROZPOZNANIA CENOWEGO w załącznikuczytaj więcej

Dokumentacja podstawowych czynności
21.02.2019

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia do złożenia oferty

Bolesław, dnia 20.02.2019r.  Znak sprawy: IR 7011.4.2019 Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków: 1. Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 2.Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. W związku ze skierowaniem przez wykonawcę wniosku u przesłanie audytów energetycznych dla budynków Przedszkola i Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, informuję, że ww. audyty w formie plików pdf zostały zamieszczone stronie internetowej Zamawiającego. Z-ca Wójt Gminy BolesławAgata Borkiewicz  W załączeniu przedkładam audyty energetyczne dla budynku Przedszkola i Biblioteki w Bolesławiu.czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zaproszenia...
10.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Bolesław, dnia.09.08.2018r.  Znak sprawy: IR.271.17.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” I.    Dane  Zamawiającego: Gmina Bolesław ,     ul. Główna 58,        32-329 Bolesław tel: (32) 6424501,    faks: (32) 6424801,    e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  budowa przy boisku sportowym w Laskach jednej trybuny trójrzędowej o wymiarach 19,0 m x 2.13m łącznie z utwardzeniem terenu .  Liczba  miejsc  siedzących na trybunie wynosi 102. ( w projekcie trybuna od strony zachodniej). Docelowo projekt obejmuje budowę dwóch trybun stałych z siedziskami...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 03.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.14.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu – boczna od ulicy Kluczewskiej –odcinek ok. 0,400 km _________________________________________________________________________________ I.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia:Zakres przedmiotowego zadania obejmuje: - budowę drogi przy lesie na odcinku o długości ok. 400m,- zabezpieczenie kolidujących...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
02.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Referat  Inwestycji,  Remontów                                    i  Gospodarki  Mieszkaniowej Bolesław, dnia 01.08.2018 r. Nr sprawy: IR.271.16.2018                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Budowa   trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach” _________________________________________________________________________________ I.    Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław tel:  32 64 24 501    fax: 32 64 24 801 e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl II.    Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa trybun sportowych przy boisku sportowym w Laskach . Projekt obejmuje budowę dwóch trybun stałych z siedziskami...czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
22.06.2018

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 266

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego STAR 266 - przetarg nieograniczonyczytaj więcej

Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego...

Pogoda

25 czerwca Temperatura: 29°C Wiatr: 14 km/h,

Kalendarz

imieniny: