Ochrona środowiska

14.12.2021

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, działającej poprzez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie pozwoleń wodnoprawnychczytaj więcej

Obwieszczenie
01.12.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej dla ZGK Bolesław Sp. z o. o. w miejscowości Bolesław przy ul. Wyzwolenia na działkach o nr ew. gr. 1043/11 i 1043/4”, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.czytaj więcej

Obwieszczenie
18.11.2021

Informacja

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu.  Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez: - uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, - karmienie oraz pojeniedrobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich, - zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, - wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym, -...czytaj więcej

Informacja
16.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odgazowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Bolesław”czytaj więcej

Obwieszczenie
04.11.2021

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnegoczytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.7 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020.KM), w sprawie poinformowania stron postępowania, że decyzją z dnia 19 października 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.11.2020.KM.6, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.czytaj więcej

Zawiadomienie
04.11.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań. PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2021/2022 obw. nr 22 POMORZANY KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” W KRAKOWIE L.P. DATA, GODZINA, MIEJSCE ZBIÓRKI ŁOWISKO GATUNEK ZWIERZYNY 1 11.11.2021r. Godz. 8:30 Domek w Laskach Rewir nr 1, 2, 3 dzik, koza, koźle, lis, jenot 2 27.11.2021r. Godz. 8:30 Domek w Laskach Rewir...czytaj więcej

Obwieszczenie
27.10.2021

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne...czytaj więcej

Startuje wypłata zaliczek na...
22.10.2021

Akcja sadzenia drzew

Więcej informacji na plakacie.czytaj więcej

Akcja sadzenia drzew
14.10.2021

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE W związku z informacją przekazaną przez Koło Łowieckie „Jedność” w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław podaje do wiadomości mieszkańców gminy Bolesław plan polowań na sezon łowiecki 2021/2022 w obwodzie nr 30 z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań. PLAN POLOWAŃ SEZON 2021/2022 KOŁO ŁOWIECKIE „JEDNOŚĆ” W BOLESŁAWIU Lp. Data Godz. zbiórki Miejsce zbiórki Teren polowania Zwierzyna do pozyskania 1 10.10.2021r. 9:00 Polana Nullo Krzykawa Bolesław lis, bażant 2 17.10.2021r. 9:00 Stawy Podlipie Podlipie Bukowno Bolesław lis, bażant 3 24.10.2021r. 9:00 Stawy Przymiarki Bukowno Podlipie lis,...czytaj więcej

Obwieszczenie

Pogoda

25 września Temperatura: 17°C Wiatr: 15 km/h,

Kalendarz

imieniny: