GOPS

21.07.2022

Informacja

W dniu 22.07.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 14.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
05.07.2022

Zaproszenie do składania ofert kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46, 32-329 Bolesław zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu ul. Główna 46, na stanowisku Asystenta rodziny - wymiar czasu pracy 1 etat w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (umowa na zastępstwo). Wymagania konieczne:  1.  Obywatelstwo polskie;  2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i...czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert...
01.07.2022

Informacja

W dniu 01.07.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 14.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
02.06.2022

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” rozpoczęty

1 czerwca 2022 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Ponad 6 mln dzieci już ma przyznane świadczenie wychowawcze. Program „Rodzina 500+” ma charakter powszechny. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody czy liczbę dzieci w rodzinie. Składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 rozpoczęło się 1 lutego 2022 r. Terminy przyznawania świadczeń Aby zachować ciągłość wypłat, należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2022 r. Wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego...czytaj więcej

Nowy okres świadczeniowy programu...
20.05.2022

Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Poniżej przedstawiamy linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA: - wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI - wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI - polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy - angielska wersja strony...czytaj więcej

Kampania „Nie ufaj bezgranicznie....
17.05.2022

Czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.  Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.  O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj....czytaj więcej

Czwarty nabór do Projektu...
16.05.2022

Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” - YouTube Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!”: - powroty@wup-krakow.pl - 515 995 474 - Małopolski Pociąg do Kariery (pociagdokariery.pl) Warto sprawdzić, jaką pomoc można dostać! Jeśli: - masz mniej niż 30 lat,  -...czytaj więcej

Powroty z zagranicy –...
29.04.2022

Wznowiona rekrutacja do projektu Łap skilla! (04.05.2022) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

W związku z tym, że projekt cieszy się tak dużym zainteresowaniem od dnia 04.05.2022 uruchamiamy kolejną turę rekrutacji, która potrwa do 30.06.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona do tylko do 300 osób.  Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!  Jeśli masz ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy.  Zostając uczestnikiem projektu, możesz otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN na zrealizowanie...czytaj więcej

Wznowiona rekrutacja do projektu...
27.04.2022

Informacja

W dniu 02.05.2022 r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
25.04.2022

Wydawanie żywności z Podprogramu 2021 POPŻ

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.: 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych: 6 maja 2022 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 pod...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
14.04.2022

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei dlatego też w tych trudnych dniach doświadczeń pragniemy życzyć, aby Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, przyniosło pokój i wiarę, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość .... Zdrowych Świąt Wielkanocnych życzą Kierownik i Pracownicy GOPS w Bolesławiuczytaj więcej

Życzenia Wielkanocne
14.04.2022

Informacja

W dniu 15.04.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.03.2022

Termin wypłaty dodatku osłonowego w kasie GOPS w Bolesławiu

W dniu 30 marca 2022 r. odbędzie się wypłata dodatku osłonowego w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Wypłaty dotyczą I raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. i jednorazowej wypłaty dla wniosków złożonych w lutym 2022 r. Odbiór z dowodem osobistym w godzinach od 12:00 do 14:15.czytaj więcej

Termin wypłaty dodatku osłonowego...
17.02.2022

Zmiany w programie RODZINA 500+ od 1.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął uprawnienia do realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego. Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się ZUS, a wnioski można składać tylko drogą elektroniczną.  Wypłata świadczenia 500+ możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej. Wniosek o 500+ wraz z załącznikami należy składać za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i są to: - Portal Emp@tia, - PUE ZUS, - Bankowość elektroniczna. Od dnia 01.01.2022...czytaj więcej

Zmiany w programie RODZINA...
05.01.2022

Dodatek osłonowy dla rodzin

Uprzejmie informujemy, że ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. została opublikowana w dniu 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw. Od 4 stycznia 2022 r. można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do...czytaj więcej

Dodatek osłonowy dla rodzin
04.01.2022

Informacja

W dniu 07.01.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
29.12.2021

Informacja

W dniu 31.12.2021 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie czynny do godz. 12.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
21.12.2021

Informacja

W dniu 24.12.2021 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

Informacja
13.10.2021

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat: - programów realizowanych przez PFRON,  - projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  - obowiązujących systemów orzecznictwa,  - dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,  - zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,  - ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,  - instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych. Docelowo...czytaj więcej

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla...
03.09.2021

Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gmina Bolesław - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Uwaga! Ankieta jest anonimowa! Tutaj jest link do ankiety: https://forms.gle/DiCSR38ctWm2Sb488czytaj więcej

Ankieta - Wypracowanie Strategii...
25.08.2021

Wydawanie żywności z Podprogramu 2020 POPŻ

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Informujemy, że każda osoba odbierająca pomoc żywnościową w ramach podprogramu POPŻ zobowiązana jest do: - obowiązkowego zasłaniania ust i nosa maseczką, - zachowania 2-metrowej odległości między osobami oczekującymi w kolejce. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.: 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł w przypadku...czytaj więcej

Wydawanie żywności z Podprogramu...
03.08.2021

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej, koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości. Więcej o kampanii można przeczytać na stronach (linki): - Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu: Praca sezonowa z EURES - Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie: https://olkusz.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/15716779-praca-sezonowa-z-eures-kampania-informacyjna-wspierajaca-uczciwa-rekrutacje-w-europie - Ze strony internetowej EURES: https://eures.praca.gov.pl/sitemap/polecamy-uwadze/praca-sezonowa-z-eures - Informacja o kampanii oraz materiały informacyjne są również dostępne pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ueczytaj więcej

Praca sezonowa z EURES:...
21.07.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu pod nazwą "Aktywny Bolesław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.czytaj więcej

Ogłoszenie
05.07.2021

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ w Bolesławiu - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ We wtorek (20 lipca) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,...czytaj więcej

Mobilny punkt ZUS dla...

Pogoda

14 sierpnia Temperatura: 16°C Wiatr: 6 km/h,

Kalendarz

imieniny: